Skip to content Skip to footer

Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı

Ülkemizde ve dünyada şehirleşme, doğal kaynakların kaybolması ve yenilenememesi, önümüzdeki 25 yılda dünya üzerindeki birçok soruna yol açacaktır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi beslenmedir. Bugün hayatımızın vazgeçilmez parçası olan bir çok ürün ve arkasındaki sanayi, hem üretirken hem de tüketirken kısıtlı doğal kaynaklarımızı tükettiği gibi tüketim sonrasında yarattığı kalıcı kirlilik ile geri dönüşü olmayan etkiler bırakmaktadır.…

Read More