Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Sumer TÖMEK BAYINDIR

Yönetim Kurulu Üyesi

Sena ERDEM

Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi​

Aykut ÖZBUĞDAY

Yönetim Kurulu Üyesi​

Ceyhun BALCIOĞLU