Skip to content Skip to footer

Ülkemizde ve dünyada şehirleşme, doğal kaynakların kaybolması ve yenilenememesi, önümüzdeki 25 yılda dünya üzerindeki birçok soruna yol açacaktır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi beslenmedir.

Bugün hayatımızın vazgeçilmez parçası olan bir çok ürün ve arkasındaki sanayi, hem üretirken hem de tüketirken kısıtlı doğal kaynaklarımızı tükettiği gibi tüketim sonrasında yarattığı kalıcı kirlilik ile geri dönüşü olmayan etkiler bırakmaktadır. Bugün için gelecekten çalmaktayız.

Çözüm az kullanmaktan ya da sadece geri dönüşümden geçmiyor, zira artan nüfus ile talep de arttığı gibi bazı hayati ürünleri üretecek tarım alanları, su veya maddeleri bulamayabilir, sağlıklı yaşam için gerekli olan iklim koşullarını da kaybedebiliriz.

Bu noktada tarım, gıda ve beslenme konusunda düşünce modelimizi değiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Tarım ve gıda endüstrilerinin akıllı, doğa dostu ve çevrim içi şartlarda doğa ve çevremiz ile kalıcı ve yönetilebilir bir şekilde geliştirilmesine liderlik etmeliyiz.

Bu amaç ile ülkemizde ve tüm dünyada girişimcileri geliştirdikleri yenilikçi (inovatif) fikirleri İzmir’de hayata geçirmeye davet ediyoruz. 2022 Şubat ayında İzmir Belediyesi, kardeş şehirleri, kurumsal paydaşları ve en önemlisi vatandaşlarımız ile beraber en yüksek potansiyele sahip on girişim ile detaylı görüşmeler yapıp aralarından seçeceği beş tanesini hayata geçirmek için gerekli projeleri başlatacağız.

Bu program için başvurular başlamıştır. Seçilecek 5 firma ayrıca $75.000 yatırım alacaktır.