Skip to content Skip to footer
Hakkımızda

Tarım 4.0 Teknoloji Derneği

Sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık yaratacak, tarım sektörünün ihtiyaçlarını doğru okuma becerisine sahip, yetkin bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Amacımız

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması için yapılacak çalışmalarda, akıllı ve hassas tarım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere öncü bir rol üstlenmektir.

Misyonumuz

Tarım devriminin gerçekleştiği yer olan Anadolu’daki kadim bilginin kuşaklar boyu aktarılması ve Türkiye’nin gelişmiş bir tarım ülkesi olması için çalışan, tarımsal üretimin ihtiyaçlarını doğru okuma becerisine sahip, tarım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması amacını güden yetkin sivil toplum kuruluşudur.

Vizyonumuz

  • Tarımın sahibi Anadolu’nun ve Türkler’in sahip olduğu tarım kültürünü öne çıkarmak
  • Sürdürülebilirlik
  • Yerel gıda
  • Sağlıklı gıda
  • Tüketici-Üretici işbirliği
  • Etki
  • Refah artışı
  • Kırsal kalkınma
  • Tarım teknolojileri ve gıda sektöründe uluslararası rekabet gücüne sahip Türkiye

Şeffaflık

Derneğimiz, Çözüm Ünlüer “Nexia” Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yıllık olarak denetlenmektedir.