Skip to content Skip to footer

Tarım- Gıda İkiz Dönüşüm Çalıştayı

Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneğimizin düzenlediği Tarım Zirveleri, tarımın geleceğini dönüştürecek yenilikleri ve sürdürülebilir uygulamaları keşfetmek için sektörün öncülerini bir araya getirmektedir. Etkinliklerimiz tarımdaki en son gelişmeleri paylaşma ve işbirliği fırsatları yaratma amacıyla tasarlanmıştır. Derneğimizin, 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde İzmir İzQ İnovasyon Merkezinde düzenlediği ve başarı ile gerçekleşen 2.Tarım●Teknoloji■Etki▲Zirvemizin görüntülerini sosyal medyamızda paylaşmıştık. @tarimdernegi…

Read More

Tarım-Gıda Değer Zinciri Network Meeting

Tarım-Gıda alanında dünyanın önemli ülkesi Türkiye, bu alandaki gücünü ve etkinliğini artırarak ilerlemek için yetkin işbirliği ağlarına gereksinim duyuyor. Derneğimiz tarım, teknoloji ve etki alanında yetkin kişileri bir araya getirmektedir. 4 Aralık'ta özellikle değer zinciri odaklı girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getireceğimiz buluşmada sizleri de görmek isteriz. Bu toplantıda ayrıca bahsedilen nitelikli işbirliklerine örnek olarak, Digitopia…

Read More

2.Tarım Teknoloji Etki Zirvesi

Değerli Tarım ve Gıda Paydaşları, 22-23 ŞUBAT 2024 tarihlerinde tarım, sağlıklı gıda ve etki alanının öncüleri ve uzmanları, yeni girişimler ve çeşitli kurum kuruluşlar ile 2.Tarım●Teknoloji■Etki▲Zirvesin bir araya geliyoruz. Daha sağlıklı bir toplum ve herkes için sürdürülebilir tarımı hedefliyoruz. Toplumu besleyen üretim, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağlayan bireyleri bir araya getirerek eğitici, paylaşımcı, sürdürülebilir,…

Read More

Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı

Ülkemizde ve dünyada şehirleşme, doğal kaynakların kaybolması ve yenilenememesi, önümüzdeki 25 yılda dünya üzerindeki birçok soruna yol açacaktır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi beslenmedir. Bugün hayatımızın vazgeçilmez parçası olan bir çok ürün ve arkasındaki sanayi, hem üretirken hem de tüketirken kısıtlı doğal kaynaklarımızı tükettiği gibi tüketim sonrasında yarattığı kalıcı kirlilik ile geri dönüşü olmayan etkiler bırakmaktadır.…

Read More

Tarım ve Teknoloji Zirvesi

10-11-25 Mayıs 2021 | İZFAŞ Digitalizmirfair Platformu​ Değerli Tarım Sektörü Paydaşları ve Bilim İnsanları, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği, tarım, gıda, gastronomi, sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik ile ilgili tüm alanlarda bilgi yayım, araştırma, geliştirme, eğitim alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkı ve katılımları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek…

Read More

Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Konferansı

Derneğimizin destekçi olarak yer aldığı ESİAD Sürdürülebilirlik (ESİAD SÜR) Konferansı, “Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji” başlığıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Başarılı sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve yeni teknolojilerin paylaşıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çatı Türkiye markası ile tarımdaki katma değeri artırabileceklerini söyledi. Açılışta konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri ise dernek olarak…

Read More

Tarımda Dijital Platform Zamanı

Tarım ve Teknoloji Zirvesi’nde, Fark Yaratanlar: “Sürdürülebilir Teknolojik Tarıma Örnekler” başlıklı oturum gerçekleştirildi KÜBRA TOPAL Tarım Kültür Platformu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Tarım ve Teknoloji Zirvesi’nde, Fark Yaratanlar: “Sürdürülebilir Teknolojik Tarıma Örnekler” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, tarımla teknolojiyi buluşturan başarılı girişimler tanıtıldı. Doktor, Kurucu Ortak Tanzer Bilgen’in moderatörlüğünü yaptığı oturuma, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı…

Read More